Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze webwinkel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Kitzeep.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze webwinkel.

 

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

 

Klachten

Wij vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en over onze producten. We lossen uw klacht graag op. Dat lukt ons het beste wanneer u contact met ons opneemt. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar via telefoon, mail, de chat. Hebben wij u niet naar tevredenheid kunnen helpen? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie van WebwinkelKeur. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen via het Europees ODR Platform.

 

Copyright

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kitzeep materiaal dat zich op onze website bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.